Sag: Christian II's Gade 10 (fredning ophævet)

Christian II's Gade 10, Sønderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christian II's Gade 10 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Christian II's Gade 10
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (facade ca. 1830). F. 1950. Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
10-10-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at finder ikke, at forhuset (1900, facade ca. 1830) i Christian D. II’s Gade 10, Sønderborg Kommune, længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen vurderes tillige at være så ombygget, at fredningsværdierne ikke meningsfuldt lader sig genoprette. I det ydre mod gaden har forhuset bevaret et traditionelt udseende som et typisk enetages beboelseshus med gavlkvist og indgangsparti placeret midt i den symmetriske facade. Dog er alle torammede vinduer udskiftet med termovinduer omkring 1980, ligesom forhusets haveside er forandret på en måde, der markant afviger fra udtrykket i facaden. Således er forhuset her forbundet med et udhus via en bræddebeklædt mellembygning, havedøren er fra samme tid som vinduerne og tagfladen er forsynet med en dominerende kvist med tofløjet dør og altan i tagfoden samt et nyere vippevindue. Kun indgangspartiet mod gaden med trappe, det traditionelt udførte gelænder fra 1994 og den ældre tofløjede hoveddør med overvindue udgør bevarede eller traditionelle elementer. I det indre er bygningen kendetegnet af en nyere planløsning og en nyere materialeholdning, der i det store hele må stamme fra ombygningen omkring 1980 eller senere. Der er parket- og flisegulve, glatte vægge, nye vinduesindfatninger og karme, interne vinduer i staldformat, ubemalede – antagelig nyere – fyldingsdøre, lofter med gipsplader og nyere bjælkelag. Dertil kommer den opsadlede jerntrappe til tagetagen samt gennembruddet fra køkkenet, der giver forbindelse til udhuset i haven.
Journal nr.:
17/01939

Type:
Scanjour nr
Dato:
21-02-2020
Journal nr.:
17/01939


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Christian D.IIs.Gade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap