OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Æblegade 10 (fredning ophævet)

Æblegade 10, Sønderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Æblegade 10 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Æblegade 10
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (1800-tallet). F. 1950. Ophævet 2016.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-09-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset (1836) på Æblegade 10, Sønderborg Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre har Æblegade 10 bevaret et traditionelt udseende som en beskeden håndværksgård fra 1800-tallet. Facaden og gavlen mod gaden står i grund-mur, mens bagsiden og den mindre synlige østgavl er i bindingsværk. Der er opsprossede vinduer, tegltag med tre mindre tagvinduer og én bevaret skorsten. En nyere hoveddør med termoglas og aluminiumsdørtrin svækker dog i nogen grad helhedsindtrykket. I det indre er stueetagens grundplan opbrudt, trappen til tagetagen er flyttet, og den nuværende frisørsalon er indrettet i åbne rumforløb med helt og delvist nedrevne vægge og store åbninger uden døre eller dørindfatninger. Tagetagen er indrettet til bolig med en ny rumstruktur, der også inddrager baghusets tagetage. Interiøret har gennemgående en nyere materialeholdning, bl.a. støbte gulve med laminatbelægning og i tagetagen væg- og loftsbeklædning af profilerede brædder. Den ændrede planløsning og den nyere materialeholdning, som harmonerer dårligt med bygningens alder og ydre arkitektoniske udtryk, har i høj grad svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens indre fredningsværdier meningsfuldt kan oprettes.
Journal nr.:
16/01153

Type:
Scanjour nr
Dato:
18-06-2018
Journal nr.:
16/01153


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Æblegade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap