Sag: Sankt Jørgensgade 1

Sankt Jørgensgade 1, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Jørgensgade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Jørgensgade 1
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det lille bindingsværksbaghus ud til Kirkegade (formentlig 1700-tallet).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på en høj, sorttjæret sokkel, på den østlige side af Kirkegade, med gavlen ud mod gaden.  

Bygningen er opført i sortopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl med brændte fuger. Den østvendte gavltrekant er i lodretstående, sortmalede brædder. Vinduerne er nyere, opsprossede og koblede vinduer med termoglas i de inderste rammer. Taget er et rødt, ubrudt, teglhængt heltag uden tagrende på den sydlige langside og med en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Adgangen til bygningen finder sted ad en revledør med håndsmedet beslagværk.

I det indre er bygningen kendetegnet ved et åbent rum med et nyere teglstensgulv med gulvvarme, murede vægge og et bræddeloft med ældre, fritliggende bjælker. Hertil kommer en skorsten. Tagetagen er uudnyttet og adgangen hertil finder sted ad en luge i den østvendte gavl.
Bygningshistorie:
”Bindingsværks baghus mod Kirkegade, formentlig fra årene o.1800.”
Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland.
Bygningen har tidligere fungeret som vaskehus og blev gennemgribende renoveret i 1980.
kilder:
Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Kirkegade, hvor den høje sokkel og bindingsværksgavlen er med til at opretholde det traditionelle gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det lille, traditionelle bindingsværkshus med tavl med brændte fuger, revledør med håndsmedede beslagværk og ubrudte tagflader med en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer fraværet af tagrende på den sydlige langside.   

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til skorstenen og de ældre bygningsdele, herunder loftsbjælkerne.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til især gadegavlens symmetriske bindingsværk og meget markante, tjærede sokkel, der løfter bygningen højt over gadeniveauet. Farvesætningen er enkel og udtrykket solidt, domineret af det kraftige tømmer, de brede vindskeder og de brændte fuger.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværksbygningen med den høje sokkel, til de opsprossede vinduer, de brændte fuger i tavlene, skorstenen og revledøren med håndsmedet beslagværk. Hertil kommer de ubrudte tagflader og den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til skorstenen og den enkle, traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
13-11-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-08-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-72/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Jørgens Gade 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap