Sag: Dybbøl Mølle

Dybbøl Banke 007, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dybbøl Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dybbøl Banke 007
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Møllen (genopført 1935), den hermed sammenbyggede møllelade (1848) og møllerboligen (1848). F. 1992.
Beskrivelse:
Den nuværende mølle, der er beliggende på Dybbøl Banke, er opført i 1935. Den oprindelige Dybbøl mølle blev opført i 1744-45 som den første hollandske vindmølle i Sønderjylland. Møllen, som var opført i træ, brændte i 1800, men blev genopført. Under en træfning i 1849 mellem en dansk hærstyrke og tyske forbundstropper blev den stukket i brand af sidstnævnte. Efter krigen opførtes på brandtomten en hollandsk vejrmølle i grundmur. Under kampen om Dybbøl i foråret 1864 blev møllen sønderskudt af granater. Efter krigen blev møllen genopbygget. Denne mølle brændte i 1935, men blev straks efter genopført. Møllen, der er en kornmølle, er stadig funktionsdygtig. Møllekroppen er rund og såvel undermøllen som overmøllen er opført i grundmur, der er pudset. Hatten er bådformet og er beklædt med pap. Omgangen er i træ og vingerne er monteret med klapper. Vindfanget er 36 alen. Møllen har selvkrøjer med vindrose. Den er i dag et nationalt symbol og fungerer med de omliggende skanser som en meget besøgt turistattraktion. Besøgstallet ligger på årsbasis på over 40.000. Der findes en stor mængde mølleinventar, herunder kværne, stenkran, havrevalse, stjernehjul, el-generator, hejseværk, krondrev, hathjul, vingeaksel m.m. Møllebygningen er i god vedligeholdelsesstand. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1992
Begrundelse:
"Anlægget ""Dybbøl Mølle"", der omfatter møllen, opført 1935, den hermed sammenbyggede møllelade, opført 1848, og møllerboligen, opført 1848, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Anlægget er et nationalt symbol og fremstår som sådan, som et monument over danskheden og kampen for at opretholde danskheden i grænselandet."
Journal nr.:
411/537-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Dybbøl Banke 7
Fredet bygning Dybbøl Banke 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap