Sag: Sønderborg Slot

Sønderbro 001 A, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sønderborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sønderbro 001 A
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det sammenbyggede, firefløjede bygningsanlæg med tårne og tårnfundamenter samt omgivende hegnsmure (ca. 1500 og 1549-57 formentlig af Hercules von Oberberg, ombygget 1720 af Wilhelm Friedrich von Platen). F. 1921.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Sønderbro 1A
Fredet bygning Sønderbro 1A
Fredet bygning Sønderbro 1A
Fredet bygning Sønderbro 1A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap