Sag: Æblegade 8

Æblegade 8, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Æblegade 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Æblegade 8
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (1800-tallet).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Æblegade 8 ligger i krydset mellem Bjerggade, Æblegade og Stengade i Sønderborg. Mod øst er bygningen bygget sammen med en ikke fredet bygning.

Æblegade 8 er et firefags langhus med tjæret sokkel og teglhængt heltag, hvori der sidder flere ældre ovenlysvinduer. I den nordvendte tagflade sidder tillige en muret skorsten med sokkel og krave, samt to nyere udluftninger i zink. Facade og gavl er grundmuret og hvidmalet, mens gårdsiden delvist er i sortopstolpet bindingsværk. Bygningen har en ældre tofløjet hoveddør med dobbelt slagliste og firdelt overvindue, samt en nyere havedør med termovinduer i de øverste fyldinger. Hertil kommer traditionelle, torammede koblede vinduer med termoruder i de inderste rammer. I gavlen sidder et enkelt étrammet vindue. Døre, sålbænke og karme er malet grå.

I det indre vender stuen mod gaden, mens køkkenet ligger ud til gården og gavlen. I den oprindelige gennemgående diele er placeret et badeværelse. Interiøret er kendetegnet ved traditionelle overflader i form af brædde- og klinkegulve samt synligt bjælkelag i loftet. Gulvet er sænket, og både skorsten og trappe til den udnyttede overetage er nyere. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre, dørgreb og gerichter, samt hanebånd i overetagen.   

Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i første halvdel af 1800-tallet og senest istandsat i 1971, hvor overetagen blev udnyttet.
kilder:
Museum Sønderjylland
Kommuneatlas Sønderborg, Sønderborg Kommune, Miljøministeriet & Planstyrelsen 1990.

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen ud til det irregulære, middelalderlige gadekryds, hvor bygningernes forskudte placeringer skaber et karakterfyldt byrum. 
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det tidstypiske og traditionelle forhus med torammede vinduer, gårdside i delvist bindingsværk og næsten ubrudt tagflade. Hertil kommer forskellen på den repræsentative facade med tofløjet hoveddør og tætsiddende vinduer, og så den mere ydmyge og funktionelle gårdside.
   
I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, ældre planløsning med spor af dielen, stue mod gaden og køkken mod gård og gavl. Hertil kommer den ældre hoveddør samt de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder fyldingsdøre, dørgreb, gerichter, loftsbjælker og hanebånd.

Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det prunkløse forhus med den høje tagrejsning og ’fine’ facade. Både materialeholdningen i sten, teglsten og træ, samt farvesætningen i sort, hvid, grå og rød, er umiddelbar og enkel, og bidrager til indtrykket af et mindre, traditionelt købstadshus fra 1800-tallet.  
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det traditionelle købstadsforhus i grundmur og bindingsværk med næsten ubrudt heltag og torammede vinduer. Hertil kommer de ældre bygningsdele, herunder den tofløjede hoveddør og skorstenen, samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med spor efter en gennemgående diele, stuen placeret mod gaden og køkkenet mod gården. Hertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, dørgreb, gerichter, bjælker og hanebånd, samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Æblegade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap