OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Sønderborg Rådhus

Rådhustorvet 010, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sønderborg Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhustorvet 010
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Rådhuset (1933 af Holger Mundt og udv. 1964 af Johan Juhler). F. 1995.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-02-1995
Begrundelse:
"Sønderborg Rådhus, opført 1933 ved Holger Mundt og udvidet i 1964 ved Johan Juhler, repræsenterer de særlige arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammelt. Rådhuset er opført på samme sted som byens tidligere rådhuse. Rådhuset fremtræder markant i bybilledet og med et værdigt udtryk som ""byens hus"". Rådhuset repræsenterer i dansk arkitekturhistorie den moderne klassicistiske arkitektur. Væsentlige dele af interiøret i blandt andet byrådssalen og det centrale trapperum står uændret fra opførelsestidspuntet. (EKP, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
911/537-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rådhustorvet 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap