OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Søndergade 7

Søndergade 7, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 7
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (ca. 1830).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Søndergade 7 er en toetages, grundmuret bygning med teglhængt heltag, der ligger på den vestlige side af Søndergade. Mod gården er bygningen delvist bygget sammen med en anden ejendom, som ikke er omfattet af fredningen.   
 
Facaden er kendetegnet ved hjørnekvadring og kvadrede monumentallisener omkring hoveddøren samt en kordongesims med rombeformet udsmykning. Hertil kommer en muret, profileret gesims. Bygningens hoveddør er en ældre, beklædt revledør med fast sideparti og tredelt overvindue. Bygningens vinduer er dels traditionelle korspostvinder med tværsprosse, dels er torammede vinduer. Rammerne er koblede. I gårdsidens tagflade sidder en taskekvist og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Det ene af de kvadrede hjørner er affaset. Der er indgang fra facaden og fra den ene gavl.  

I det indre er bygningen delt i tre boliger. En ældre planstruktur er delvist opretholdt med centralt placeret diele, stuer mod gaden og køkkener mod gården. Overfladerne er mestendels nyere, herunder glasvæv på vægge og sænkede lofter. Det er bevaret ældre døre, dørgreb og gerichter samt to ældre trapper med nyere trin. Gulvene er traditionelle bræddegulve. Flere steder ses glatte døre og større murgennembrud, hvoraf den ene er udstyret med en skydedør. På førstesalen er bevaret en hjørnestue med oprindelig stukkatur, kakkelovn og plankegulve.
Bygningshistorie:
Søndergade 7 blev opført i første halvdel af 1800-tallet.
kilder:
Sønderborg Museum.

Kommuneatlas Sønderborg, Sønderborg Kommune, Miljøministeriet & Planstyrelsen 1990.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, en af byens ældste gader, hvor den med sin mod gaden fritliggende placering og meget markante fremtræden, er med til at opretholde det historiske gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det klassicistiske formsprog som viser sig i facadens symmetri med kvaderinddeling, centralt placeret hoveddør og en taktfast vinduessætning samt dobbelte skorstene. Hertil kommer det næsten ubrudte heltag samt den markante forskel på den regelmæssige repræsentative facade og de mere irregulære og funktionelt orienterede gavle og gårdside.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med centralt placeret diele, stuer mod gaden og køkkener mod gården. Hertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder fyldingsdøre med dørgreb samt gerichter. Særlig kulturhistorisk værdi har loftsstukkaturen og kakkelovnen i stuen på førstesalen.
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det store, enkle volumen med den symmetrisk opbyggede og markante facade, hvor især de kraftigt fremhævede detaljer i form af lisener, kvadring og romber dominerer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det klassicistiske byhus med den symmetriske facade, til facadens udsmykning og detaljering, herunder kvadring, lisener, gesimser og romber, samt til hoveddøren og næsten ubrudt tagflade med de to skorstene. Hertil kommer de traditionlle, klassicistiske vinduer samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med diele i stueplan, stuer mod gaden samt køkkener mod gården. Til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder gulve, døre, gerichter og dørgreb, samt til førstesalens hjørnestue med stukkatur og kakkelovn. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Søndergade 007, matr.nr. 557, Sønderborg. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider (1 dobbeltside). Per Grau Hansson. September 1985.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap