Sag: Kirkegade 8

Kirkegade 8, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkegade 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkegade 8
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det otte fag dybe bindingsværksgavlhus (1643). F. 1921.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-07-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-164/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kirkegade 008, matr.nr. 301, Sønderborg. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 6 sider. Rønnow & Overby. Februar 1983. Kirkegade 008, matr.nr. 301, Sønderborg. Farvearkæologisk undersøgelse. 8 sider samt fotografier (26 optagelser). Lene Larsen. Juni 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkegade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap