OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Kirkeallé 4

Kirkeallé 4, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkeallé 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkeallé 4
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Beboelseshuset (1641).
Fredet 1921.
Beskrivelse:
Bygningen, der ligger ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg er fem fag langt og opført dels i brunt opstreget bindingsværk dels i pudset og hvidkalket grundmur. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen sidder en skorsten med sokkel, skaft og gesims og i tagfladen mod gaden findes to støbejernstagvinduer. Gavltrekanterne er beklædt med lodrette brædder og afsluttet af et vandbræt. Indgangspartiet udgøres af en fyldingsdør med overvindue. Døren nås via en vinkeltrappe med trin af granit og et sortmalet jerngelænder. Vinduerne er traditionelt udførte, torammede og opsprossede trævinduer. Døre og vinduer er malet blå.

I det indre findes en ældre planløsning med entre med trappe til den udnyttede tagetage. De øvrige rum er af beskeden størrelse. Det indre er generelt præget af nyere overflader.
Bygningshistorie:
Tidligere ringerbolig til Sct. Marie Kirke, bindingsværk, iflg. inskription opført 1641.
Sønderborg Museum 2012

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Miljømæssig værdi:
For Kirke Allé 4 er den miljømæssige værdi knyttet til placeringen i nærhed til Sct. Marie Kirke, der fungerer som bagtæppe for huset. Tillige ligger huset markant placeret hvor vejen drejer, og bliver derved et visuelt fikspunkt ved færdsel langs Kirke Allé. Endvidere findes der miljømæssig værdi i samspillet med det lille murede kapel øst for bygningen.
Kulturhistorisk værdi:
 Den kulturhistoriske værdi er for Kirke Allé 4 knyttet til bygningens oprindelse som ringerbolig til Sct. Marie Kirke, hvilket kan aflæses i placeringen umiddelbart foran selve kirken og i nær tilknytning til kapellet. Endvidere er bygningen et tidstypisk eksempel på et beskedent og rationelt byggeri, der er opført i bindingsværk, og senere delvist omsat i grundmur mod kirken. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt de ældre bygningsdele, herunder bjælker og kopbånd. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til bygningens hovedform, der er af beskeden størrelse, men med vellykkede proportioner. De enkle facader uden dekoration giver sammen med de næsten ubrudte tagflader huset et enkelt og prunkløst udtryk, som tilpasser sig miljøet omkring kirken.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens hovedform med facader dels i opstrøget bindingsværk og dels i pudset grundmur, heltag belagt med røde vingetegl og skorsten i rygningen, bræddebeklædte gavle med vandbræt, de traditionelt udførte døre og vinduer samt de udvendige trapper i granit. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den velbevarede planløsning og til de bevarede trækonstruktioner, herunder kopbånd. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirke Alle 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap