Sag: Schackenborg

Schackenborg 1, 2 og 4, Tønder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Schackenborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Schackenborg 1, 2 og 4
Kommune:
Tønder
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1664-67, 1755 ff.; i søndre fløj rester af middelalderlig bygning), portbygningen (middelalder, ombygget og forlænget 1664) og den gamle stald (1785). F. 1921.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-09-1973
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-07-1921
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Schackenborg 1, 2 og 4, Schackenborg matr.nr. 140, Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder Farvearkæologisk undersøgelse af Parketstuen, vestibulen og den store sal 16 sider Nationalmuseet September 1996Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Schackenborg 1
Fredet bygning Schackenborg 2
Fredet bygning Schackenborg 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap