Sag: Skibbrogade 14

Skibbrogade 14, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skibbrogade 14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skibbrogade 14
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (formentlig mellem 1825 og 1830).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Skibbrogade 14 er et grundmuret, trefags langhus med teglhængt heltag. Bygningen er mod vest er bygget sammen med naboejendommen. I taget sidder en nyere udluftning i zink. Bygningen har en høj, gråmalet sokkel, hvidmalede murflader og nyere, gråmalede og torammede termovinduer. Trappen til hoveddøren er af granit. Selve hoveddøren er tofløjet med diamantfyldinger og et krydopsprosset glasparti i de øverste fyldinger samt overvindue.
I det indre er bygningen kendetegnet ved en gennemgående stue med køkken og køkkendør placeret mod gården, flere ældre døre og gerichter samt bræddelofter med fritliggende bjælkelag. Hoveddøren er blændet. Første salen har nyere overflader og taget har undertag. Bygningen har kælder med et delvist bevaret ældre teglstensgulv, bærende bjælker samt spor af den tidligere skorsten.

Bygningshistorie:
Bygningen er formentlig grundmuret mellem 1825 og 1830. Bygningen er dog væsentligt ældre, idet de tre fag tidligere udgjorde den bageste del af et ti fag dybt gavlhus af bindingsværk, som blev opført før 1744.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den høje sokkel og formen som et kun tre fag langt langhus, der fortæller, at bygningen har været den østligste del af et længere gavlhus med facade mod Fiskergade. Hertil kommer den stejle taghældning, den kurvehanksbuede åbning til kælderen samt den traditionelle, cirkulære åbning i gavlen, der vidner om bygningens alder.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, traditionelle planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården samt de ældre bygningsdele og -detaljer herunder fyldingsdøre, gerichter og bræddelofter med fritliggende bjælkelag.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den ydmyge og samtidig meget karakterfulde fremtræden med den stejle tagrejsning, det cirkulære vindue i gavlen og de ubrudte tagflader. Bygningen har, på trods af sit lille volumen, en karakteristisk og markant fremtoning, som skyldes det enkle og solide udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede bygning med kælder og høje, ubrudte tagflader, samt vinduesåbninger, trappe og hoveddør. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.  

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den traditionelle planløsning med køkken mod gården og stue mod gaden, samt til de ældre bygningsdele, herunder gulve, fyldingsdøre, bræddelofter og bjælker. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-12-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-122/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-122/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skibbrogade 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap