Sag: Leistmanns Fattighus

Lille Pottergade 5, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Leistmanns Fattighus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Pottergade 5
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (før 1744, grundmuret mellem 1764 og 1775 samt senere).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Leistmanns Fattighus er beliggende ud til et af de tætte gadeforløb i den ældre bydel omkring Sct. Nikolai kirken i Aabenraa.

Bygningen er et grundmuret nifags langhus, opført i én etage over en sorttjæret sokkel. Murværket er hvidkalket og afsluttes af en aftrappet gesims, samt et saddeltag med røde vingetegl. I rygningen længst mod nord ses en muret hvidmalet skorstenspibe. Tagfladen er mod gaden ubrudt, mens der mod gårdsiden er nyere ovenlysvinduer. I stueetagen findes ældre torammede, opsprossede vinduer med grønmalede rammer og karme. Ud mod gaden sidder to nyere traditionelt udførte, grønmalede revledøre med små ovale ruder, ældre beslag, greb og låsetøj. Mod gården findes ligeledes to grønmalede revledøre, hvoraf den ene er todelt.

Indvendigt er en nyere ruminddeling med køkken, bryggers toilet og værelser mod syd mens der i den nordlige del findes en gennemgående stue. Gulvene er nyere træ- og flisegulve, mens væggene er pudsede. Lofterne er traditionelt af brædder med det ældre synlige bjælkelag. I stuen er gulvet sænket så kampestenssoklen er fritlagt. Fra køkkenet, hvor der er åbent til kip, går en nyere trappe op til det udnyttede loft. Her er der indrettet værelser, i gavlene, med nye overflader. Enkelte hanebånd er bevarede. De ældre vinduer har bevaret anverfer og stormkroge.
Bygningshistorie:
Skrives af Museum Sønderjylland.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Det gamle Åbenrå, Viggo Petersen, Nationalmuseet 1982.

Mennesker og huse i Aabenraa – et etnologisk studie af kvarterudvikling i en nordslesvigsk købstad i 1850-1920, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Leistmanns Fattighus knytter sig til dens placering langs Lille Pottergade, hvor den danner væg i det snævre gadeforløb, og bidrager til en autentisk stemning i den gamle bydel omkring kirken.

Hertil kommer det lille, lukkede gårdrum mod øst, der ligger som en privat oase med udsyn til kirken.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til bygningens langstrakte form, med flere døre, der afspejler bygningens tidligere brug som tre mindre våninger. Den langstrakte bygningskrop står i kontrast til områdets mange mindre huse, som vidner om Aabenraas tidligere boderækker.

I det i indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den simple og enkle materialeholdning, herunder bjælke- og bræddelofterne, som understreger bygningens brug som fattighus. Derudover tydeliggør kampestenssokkelen, de ældre vinduer, de traditionelle revledøre med ældre beslag, dørgreb og låsetøj bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Leistmanns Fattighus knytter sig i det ydre til den lange bygningskrop, gesimsen og den store ubrudte tagflade, der skaber en horisontal retning langs gadeforløbet. Den høje sorttjærede sokkel og den store tyngende tagflade dominerer udtrykket. Endvidere bevirker den mørke sokkel sammen med de mørke vinduer, at disse elementer markerer sig i den hvide murflade.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de små rum, som grundet de mange vinduer og den traditionelle materialeholdning, fremstår lyse. Hertil kommer de ældre bjælker i loftet som giver en rytmefast karakter til rummene.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre af Leistmanns Fattighus, knytter de bærende fredningsværdier sig til den lave aflange form med det store næsten ubrudte saddeltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, herunder de hvidkalkede mure, den sorttjærede høje sokkel, detaljerne i murværket, de ældre vinduer og dørene med ældre smedebeslag og ovale ruder.

I det indre af Leistmanns Fattighus knytter de bærende fredningsværdier sig til små rum med de ældre detaljer, herunder loftsbjælker, hanebånd, vinduer med anverfer og stormkroge samt revledørenes beslag, greb og låsetøj. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-11-1978
Journal nr.:
66-8-104/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Journal nr.:
66-8-104/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Pottergade 5

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap