Sag: Nygade 50 (fredning ophævet)

Nygade 50, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nygade 50 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nygade 50
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede, 11 fag dybe gavlhus (1748). F. 1971. Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Nygade 50, Aabenraa Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nygade 50 er på langsiderne væsentligt ombygget, i det indre er planløsningen delvist ændret, og mange overflader fremstår fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til gavlen mod gaden og dennes ældre bygningsdetaljer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0011

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0011


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Nygade 50A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap