Sag: Skibbrogade 18-20 (fredning ophævet)

Skibbrogade 18-20, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skibbrogade 18-20 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Skibbrogade 18-20
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhusene (nr. 18: den vestre halvdel af bindingsværkshus fra før 1744, gadesiden grundmuret mellem 1825 og 1835, kvisten tilføjet før 1745; nr. 20: 1856). F. 1977.* Ophævet 2013
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-04-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-55/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-124/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Skibbrogade 18-20, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Skibbrogade 18-20 er i det indre væsentligt ombygget og står med overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til facaden og dennes ældre bygningselementer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0017

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0017


Omfattede bygninger: 2


Bygning med bevaringsværdi 4 Skibbrogade 20
Bygning med bevaringsværdi 4 Skibbrogade 18A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap