Sag: Slotsgade 16 (fredning ophævet)

Slotsgade 16, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 16 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Slotsgade 16
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Gavlhuset (de syv forreste fag 1707, den grundmurede gavl mod gaden mellem 1736 og 1760, forlænget i grundmur 1770, vestsiden grundmuret i sidste halvdel af 1800-tallet). F. 1971. Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
3/71

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
3/71

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Slotsgade 16, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Slotsgade 16 er i det indre væsentligt ombygget og står med overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til gavlhusets facade og dennes ældre bygningselementer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0002

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0002


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Slotsgade 16A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap