Sag: Nybro 20 (fredning ophævet)

Nybro 20, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nybro 20 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nybro 20
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (mellem 1795 og 1800, delvis grundmuret mellem 1821 og 1825). F. 1978. Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-105/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-07-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Nybro 20, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nybro 20 er i det indre væsentligt ombygget og fremstår med overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til facaden, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0012

Type:
Scanjour nr
Dato:
30-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0012


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 4 Nybro 20A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap