Sag: Bomhuset, Flensborgvej 158

Flensborgvej 158, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bomhuset, Flensborgvej 158
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Flensborgvej 158
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Bomhuset (1847). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-06-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at bomhuset fra 1847 har de tilstrækkelige kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Huset er det bedst bevarede af de tre bomhuse, der idag er tilbage. Det tjente som opkrævningssted for vejpenge indtil begyndelsen af 1900-tallet, hvor denne beskatningsform blev opgivet. Bygningen vidner ved sin beliggenhed og udformning om den oprindelige funktion.
Journal nr.:
411/545-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Flensborgvej 158

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap