Sag: Slotsgade 13 (fredning ophævet)

Slotsgade 13, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 13 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Slotsgade 13
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (mellem 1707 og 1740, grundmuret 1770-1800, ombygget 1921) og tværhuset bag i gården (1854). F. 1921.* Ophævet 2013.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-09-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-82/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Slotsgade 13, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Slotsgade 13 er i det indre væsentligt ombygget og fremstår med mange overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningernes værdier i dag knytter sig til tværhusets facade mod gården og dennes ældre bygningselementer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at Slotsgade 13 har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningerne fortsat vil indgå i det samlede historiske miljø. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningerne er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningerne.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0001


Omfattede bygninger: 2


Bygning med bevaringsværdi 3 Slotsgade 13B
Bygning med bevaringsværdi 3 Slotsgade 13A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap