Sag: Søndergade 10

Søndergade 10, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 10
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Bulhuslængen mod Slotsgade (1767).
Fredet 1924.
Beskrivelse:
Bulhuslængen ligger på den nordlige side af Slotsgade, med den sydvendte gavl ud til denne. Bulhuset er i to etager, hvoraf den nedre er grundmuret, den øvre er bulbygget. Den nordvendte gavl har lodretstående brædder i gavltrekanten, mens den sydvendte gavl er helt i grundmur, opført af nyere røde teglsten. Det teglhængte tag er halvvalmet mod syd og i rygningen sidder en nyere muret skorsten. Den vestvendte langside har et mindre vindue samt to blændede åbninger. Den østvendte langside har flere traditionelle døre og vinduer samt en tofløjet hejseluge i den bulbyggede øverste etage, mens gavlen mod Slotsgade har flere torammede vinduer samt en tofløjet hejseluge.

I det indre er det nedre plan delt i flere mindre rum. Der er bevaret en gruekedel og et kogekar. En ældre trappe leder op til den bulbyggede etage og videre til loftet, der står med understrøget tag. I det indre er de bærende konstruktioner synlige. 
Bygningshistorie:
Bulhuslængen blev opført i 1767. Bygningen var oprindeligt fem fag med bulvægge i begge etager, men blev afkortet til fire fag efter en brand i 1943.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Slotgade, hvor den er med til at opretholde gadeforløbet.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bulkonstruktionen udført som fritliggende gavlhus med hejseluger, der tydeligt fortæller om den tidligere funktion som stald, lade eller værksted. Bygningen er en af ganske få bevarede bulhuse i Aabenraa.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til nedre plans gruekedel og kogekar, øvre plan og tagetagens åbne rum samt de ældre bygningsdele, herunder trapper og døre. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til de indre trækonstruktioner samt den traditionelle materialefremtoning. 
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig til den traditionelle fremtræden som gavlhus med bulbygget øvre etage. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bulhuslængen med delvist grundmurede partier, døre, hejseluger, mindre åbninger samt teglhængt, ubrudt tegltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til gruekedlen og kogekarret, øvre plan og tagetagens åbne planløsning samt til de ældre bygningsdele og –konstruktioner i træ. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1924
Begrundelse:
Journal nr.:
62/24


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap