Sag: Svaneapoteket (fredning ophævet)

Ramsherred 45 A, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Svaneapoteket (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Ramsherred 45 A
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (mellem 1835 og 1845, facaden fornyet 1857). F. 1974.* Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-07-1994
Journal nr.:
926/545-0005

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-01-1974
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Svaneapoteket, Ramsherred 45, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Ramsherred 45 er i det indre væsentligt ombygget og står med overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til facaden, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede gavlhuse i Aabenraa. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør fastholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0013

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0013


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Ramsherred 45A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap