Sag: Snorhavevej 28

Snorhavevej 028, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Snorhavevej 28
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Snorhavevej 028
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Stuehus samt lade- og staldbygningen (ca. 1850). F. 1991.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-12-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/545-0006

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1991
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede stuehuset og lade/staldbygningen fra ca. 1850 til fredning på grund af anlæggets kulturhistoriske værdi og det velbevarede interiør, der rummer en række oprindelige detaljer, som f.eks. ildsted, to kakkelovne m.m.
Journal nr.:
411/545-0004


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Snorhavevej 28
Fredet bygning Snorhavevej 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap