Sag: Skibbrogade 16

Skibbrogade 16, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skibbrogade 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skibbrogade 16
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det fire fag dybe bindingsværksgavlhus med grundmuret gavl mod gaden (1739, senere delvis grundmuret).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Skibbrogade 16 er et fire fag dybt, enetages gavlhus med grundmuret gavl mod gaden samt grundmur og bindingsværk i de øvrige ydermure. Bygningen har en sort sokkel, blåmalede murflader, hvide vinduer og et teglhængt heltag. I gavlen sidder smedejernsankre der er udformet som bogstaverne P C S og årstallet 1739. I den østvendte tagflade sidder et nyere ovenlysvindue. Gavltrekanten mod gården er beklædt med brædder. Hoveddøren er en hvid- og gråmalet, tofløjet fyldingsdør. I den nordvendte langside sidder en nyere dør med termoruder. Bygningens koblede vinduer er nyere, udført i kopi af ældre.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en diele med en ældre trappe samt et bagvedliggende køkken der vender mod gården. Hertil kommer en gennemlyst stue. Første salen rummer et badeværelse og to mindre værelser. Det indre er generelt kendetegnet ved nyere overflader, herunder systemplader i lofterne og efterisolerede vægge. Flere oprindelige loftsbjælker er bevaret. På første salen findes flere afsyrede døre og skråvægge. Lofterne er bræddebeklædte. 
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1739 for Philip Carl Schiller i bindingsværk med grundmuret gavl mod Skibbrogade. Bygningen blev forkortet med ét fag mellem 1815 og 1825, og den ene langside er blevet grundmuret.

Bygningen blev istandsat i 1990’erne.

kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et for Aabenraa karakteristisk gavlhus i grundmur og bindingsværk med høj rejsning og traditionelle smedejernsankre i gavlen mod gaden.     

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede ældre planløsning med trappen placeret i dielen og køkkenet placeret mod gården. Hertil kommer de oprindelige loftsbjælker. 

Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og ydmyge bygning med den markante gavl og de næsten ubrudte tagflader. Gavlen har en udpræget vertikal orientering, der i samspil med de dekorative smedejernsankre, giver den ellers volumenmæssigt lille bygning en særdeles karakterfuld fremtræden.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter den bærende fredningsværdi sig til den karakteristiske fremtræden med den markante gavl og de næsten ubrudte tagflader. Til de traditionelle vinduer, hoveddøren og smedejernsankrene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med trappen placeret i dielen og køkken mod gården, samt de oprindelige loftsbjælker. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-123/77

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-02-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/545-0015


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skibbrogade 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap