Sag: Vægterpladsen 5

Vægterpladsen 5, hj. af Store Pottergade, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vægterpladsen 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vægterpladsen 5, hj. af Store Pottergade
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset, del af byens vægterhus (1600-tallet, grundmuret 1768, ombygget kort efter 1827).
Fredet 1971.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på hjørnet af Vægterpladsen og Store Pottergade, hvor den som en del af husrækken er med til at afslutte pladsens vestlige side. Foran bygningen står en statue af byens vægter. Bygningen er mod nord bygget sammen med Vægterpladsen 4.  

Vægterpladsen 5 er et énetages grundmuret langhus på tre fag med tjæret sokkel, lysegule murflader og teglhængt heltag. I tagfladen mod gården sidder en taskekvist og i rygningen en muret skorsten med sokkel og krave. Bygningens nyere, koblede vinduer er torammede og trerudede. Hoveddøren er en nyere, tofløjet fyldingsdør med råglas i de øverste fyldinger. Alt træværk er malet blåt.

I det indre har bygningen delvist bevaret en ældre planløsning med stuen mod gaden og køkken mod gården. Der er bevaret flere ældre konstruktioner, herunder loftsbjælker samt traditionelle fyldingsdøre og gerichter. Trappen og overfladerne i den udnyttede overetage er nyere. 
Bygningshistorie:
Bygningen er den sydlige del af byens vægterhus, der blev opført i 1600-tallet. Det oprindelige bindingsværk blev omsat til grundmur i 1768. Bygningen fik formentlig sit nuværende udseende omkring 1827. I 1986 blev bygningen gennemgribende istandsat og overetagen inddraget til beboelse.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen langs Vægterpladsens vestlige side, hvor den som den sydlige afslutning af husrækken, er med til at fastholde Vægterpladsens karakterfulde fremtræden.

Hertil kommer, at husrækken og den foranstående statue udgør det ikoniske billede af Aabenraa, som er at finde på en række publikationer, platter og postkort.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle købstadsarkitektur som denne viser sig i bygningens skala, vinduer og heltag med skorsten. Hertil kommer bygningens proportioner, herunder tagets hældning, som vidner om det oprindelige vægterhus’ fremtræden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre konstruktioner, herunder synlige loftsbjælker. Hertil kommer den delvist opretholdte, traditionelle planløsning samt de traditionelle døre og gerichter, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den lille og velproportionerede bygning med den prunkløse og ydmyge fremtræden uden nævneværdige detaljer eller dekorationer. Udtrykket er enkelt og harmonisk, med en ubrudt og stejl tagflade mod gaden og et funktionelt affaset hjørne. Hertil kommer det mørkt farvesatte træværk, der giver kontrast til de lyse murflader og styrker bygningens karakter.   
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter den bærende fredningsværdi sig til bygningens enkle fremtræden i grundmur med traditionelle vinduer og næsten ubrudt tagflade med skorsten. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdi sig til alle bevarede konstruktioner og bygningsdele fra det oprindelige vægterhus, til de ældre bygningsdele samt til den traditionelle planløsning og materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-01-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/545-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vægterpladsen 005, matr. nr. 398, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Vægterhuset. 2 sider. Erwin Christensen. November 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vægterpladsen 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap