Sag: Skrænten 50

Skrænten 50, (tidl. Storegade 11 B) (tidl. 7-9), Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skrænten 50
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skrænten 50, (tidl. Storegade 11 B) (tidl. 7-9)
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede pakhus i gården (første halvdel af 1800-tallet).
Fredet 1978.*
Beskrivelse:
Storegade 11 B ligger i en baggård til Storegade, på en skrånende grund ud til Skrænten.

Storegade 11 B er et fritliggende, grundmuret pakhus af langhustypen, der er tre etager højt mod gården og fire etager højt mod gaden. Bygningen har sort sokkel, gulkalkede murflader med glatte etagebånd og et teglhængt heltag. Bygningens hvidmalede vinduer er étrammede og opsprossede, mens der i tagfladerne sidder en række større, nyere ovenlys. Gårdsiden er kendetegnet ved en centralt placeret, kurvehanksbuet portåbning, hvori der er isat et nyere grønmalet dørparti med glasruder i de øverste fyldinger. Herover sidder på hver etage en kurvehanksbuet lugeåbning med nyere dørpartier og åbentstående grønmalede revledøre samt i taget en hejsekvist af træ med fremkraget gavltrekant. I selve åbningerne sidder nyere hvidmalede døre samt nyere værn af stål. Gadesiden har lignende lugeåbninger, revledøre, døre og værn samt i gadeplan to kurvehanksbuede revledøre.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere, centralt placeret trappe, der fører op til de enkelte lejligheder, herunder tagetagens. I lejlighederne er de oprindelige, bærende konstruktioner synlige. Konstruktionerne er gennemskåret flere steder. Interiøret er gennemgående nyere, kendetegnet ved trægulve og glatte døre med enkle gerichter.
Bygningshistorie:
Pakhuset menes at være opført i første halvdel af 1800-tallet. Pakhuset gennemgik sidst i det 20.århunderede en gennemgribende istandsættelse og indretning til lejligheder.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi relaterer sig til beliggenheden på den østligt skrånende side af den bakkekam, hvorpå Aabenraas bykerne ligger. Beliggenheden resulterer i et aflukket gårdrum mod vest samt en høj og fri placering mod øst, hvorfra bygningen fremtræder som et autentisk og historisk modspil til de omkringliggende, nyere byggerier.
Kulturhistorisk værdi:
Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle, tillukkede form og fremtræden med mindre vinduesåbninger, hejseluger med revledøre og hejsekvist.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige, bærende konstruktioner og dæk, samt til alle spor efter den tidligere funktion som pakhus.

Arkitektonisk værdi:
Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til det stærke og solide ydre med de små, taktfast placerede vinduesåbninger og centrale revledøre, der sikrer den velproportionerede bygning balance og symmetri. Udtrykket er enkelt og kendetegnet ved få, men markante detaljer i form af vandrette murbånd og kurvehanksbuede hejseluger.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til pakhusets traditionelle, tillukkede og solide fremtræden med mindre vinduesåbninger, hejseluger med ældre revledøre og hejsekvist. Hertil kommer de oprindelige bygningsdele og detaljer, herunder de vandrette murbånd samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af de bærende konstruktioner, til alle spor efter den tidligere funktion som pakhus samt til den enkle og traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-08-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
626-8-8/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-10-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-127/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skrænten 50

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap