Sag: Günderoths Skole (fredning ophævet)

Nygade 48, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Günderoths Skole (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nygade 48
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (1847). F. 1971.* Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-12-1971
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1971
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Günderoths Skole, Nygade 48, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nygade 48 er på gårdsiden væsentligt ombygget, i det indre er planløsningen delvist ændret, og mange overflader fremstår fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til facaden og dennes komposition med dørparti som et eksempel på en skolebygning i en mindre købstad, men at dette ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede skolebygninger i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0009

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0009


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Nygade 48

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap