Sag: Persillegade 1

Persillegade 1, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Persillegade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Persillegade 1
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (1748).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Bygningen på Persillegade 1 er et endehus i en række med tre lignende små boliger, som ligger i en lille gade i den ældre del af Aabenraa.

Bygningen er et grundmuret langhus opført i én etage. Murene er kalket orange, der er flere murankre og både sokkel og gesims er hvidmalede. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt tag med halvvalm mod øst. I tagfladerne ses enkelte nyere støbejernsvinduer og mod gården en nyere kvist med zinkflunker, og i rygningen sidder en hvidmalet skorstenspibe med sokkel og krave. I gadesiden og gårdsidens midterste fag findes en nyere fyldingsdør, udført som kopi af den tidligere, med trin af granit foran. Hoveddøren er indrammet af hvidmalede pilastre. Bygningens vinduer er alle nyere, torammede, vinduer udført med koblede rammer med termorude i den inderste. Alle vinduer har murede sålbænke, og facadens vinduer har ældre stabler. Både døre og vinduer er malet lysegrå.

Indvendigt er en ældre grundplan bevaret med en gennemgående til diele i midten og herfra en lejlighed til hver side. I dielen er der via en muret trappe adgang til en mindre kælder under den vestlige del. Lejlighederne har primært nyere overflader, herunder trægulve, trapper, fyldingsdøre, bræddelofter samt badeværelser og åbne køkkener. Af bevarede bygningsdetaljer findes ældre loftbjælker og enkelte ældre fyldingsdøre.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1748 for gartner Arendt Scheuer. Navnet ”Persillegade” stammer muligvis fra, at gartnere i gaden har dyrket køkkenurter i området.

Tidligere var soklen tjæret sort, og både hoveddør og vinduer har været tofarvede med brune karme, blågrå rammer og dørfløje.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Museum Sønderjylland.

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Persillegade 1 knytter sig til bygningens placering i rækken af tre små sammenhængende huse, der ligger som perler på en snor, og sammen skaber de et idyllisk og malerisk billede.

Hertil kommer, at den smalle brostensbelagte Persillegade, pigstenskanterne langs gårdsiden og gavlen samt de grønne gårdhaver, tilsammen bidrager til en autentisk stemning i den ældre, historiske bydel.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens enkle form med afvalmet tag, murankre, pilastre og granittrapper, som afspejler en traditionel byggestil fra midten af 1700-tallet. Tillige gælder dette de i facaden bevarede stabler, der vidner om, at bygningen tidligere har haft skodder for vinduerne.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med en gennemgående diele, der er et egnskarakteristisk træk for Sønderjylland. Hertil kommer den enkle materialeholdning med trægulve og bræddelofter mellem det synlige bjælkelag, der afspejler bygningens opførelse som bolig til byens mindrebemidlede klasser.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Persillegade 1 knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, som domineres af det høje, stejle tag med næsten ubrudte tagflader, der rejser sig fra den symmetriske facade. Værdien relaterer sig endvidere til de hvide bygningsdetaljer som gesims og pilastre, da disse elementer markerer sig i de farvede murflader. At gesimsen er ført med rundt i gavlen, hvor den optegner tagformen er endvidere arkitektonisk værdi.

Hertil kommer værdien af den optegnede sokkel, idet den optager og aftegner terrænets fald. Tillige tilskrives værdi til de liljeformede murankre, der følger bygningens symmetri.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med enkle mure, røde delvist ubrudte tagflader med skorstenspiben i rygningen samt bygningsdetaljerne, herunder pilastre, gesims, granittrapper og bevarede stabler fra de tidligere skodder. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med gennemgående diele. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer og den traditionelle materialeholdning, herunder fyldingsdøre, trægulve og bræddelofter med synlige bjælker.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-116/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-116/77


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Persillegade 001, matr.nr. 303, Aabenraa. Bygningshistorisk undersøgelse. 2 sider. Flemming Jerk. Februar 1961.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Persillegade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap