Sag: Jacobsgård

Røllum Bygade 41, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jacobsgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Røllum Bygade 41
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Den trelængede gård (før 1790) med brolagt gårdsplads.
Fredet 1986.*
Beskrivelse:
Jacobsgård ligger i Røllum sydvest for Aabenraa. Gården er trelænget og består af et sydvendt stuehus, en nyere indrettet vestvendt længe, samt en østvendt avlslænge. Den brolagte gårdsplads vender mod nord, ud til Røllum Bygade.

De tre længer er grundmurede og hvidkalkede. Soklen er sorttjæret og de ubrudte, vandret afskårne stråtage er trekvartvalmede. I rygningerne ses tre skorstenspiber med sokkel og krave. Støbejernsvinduerne i avlslængene er rødmalede. Vinduerne i beboelsesdelen er hvidmalede med rødt opstrøget karm. Porte, revledøre og luger er malet grå, mens beboelsesdelens tofløjede fyldingsdøre med dobbelte slaglister er malet i grå, hvide og røde nuancer.     

I det indre har stuehuset bevaret en ældre, delvist oprindelig planløsning med køkkenet på sin oprindelige plads mod gården og stuer mod haven. Der er bevaret et røgerum i tilknytning til skorstenen. Interiøret er generelt domineret af en dels oprindelig, dels ældre materialeholdning med bevarede alkover, bræddeskillevægge, fyldingsdøre med håndsmedet beslagværk samt synlige loftsbjælker. Loftet er uudnyttet.

Den vestvendte længe er indrettet med en nyere planløsning samt med nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Længen er åbnet op til hanebåndene. Den østvendte avlslænge er åben til kip og anvendes til opbevaring.
Bygningshistorie:
Jacobsgård blev opført før 1790. På den vestvendte længes gavl hænger årstallet 1739 i smedejern.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Jacobsgårds miljømæssige værdi relaterer sig til den centrale beliggenhed i Røllum, let tilbagetrukket fra vejen og med haven strækkende sig mod syd. Helheden af gård, gårdsplads, have og stengærder, der afgrænser grunden mod Røllum Bygade, danner tilsammen et mindre, men særdeles autentisk og formfuldendt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I gårdens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til helheden af de tre længer samt den brolagte gårdsplads, hvor de oprindelige funktioner lader sig klart aflæse: Tofløjede fyldingsdøre med isat kronglas og rigt udskårne overvinduer samt torammede vinduer og skorstene signalerer beboelse, mens støbejernsvinduer, revledøre og porte signalerer avlsfunktioner. Hertil kommer de oprindelige, ubrudte stråtage.

Flere egnskarakteristiske træk ses i blandt andet det vandret afskårne stråtag, i vognporten midt for i gården samt det forhold, at stald, lade og beboelse befinder sig i samme sydvendte længe.

I gårdens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den sydvendte længes velbevarede, oprindelige planløsning med køkken mod gårdspladsen, røgerum og en række oprindelige alkover samt bræddeskillevægge. Stuerne vender mod haven i syd og er kendetegnet ved bræddegulve samt bræddeloft i sildebensmønster med synligt bjælkelag. Bag køkkenet findes et rum med en oprindelig klinkebelægning. Sydlængens døre er oprindelige og ældre døre med svungne og knækkede fyldinger, der som bygningens andet træværk, herunder gerichter, dørstykker, pilastre, skabe og alkover, er rigt udskåret og særdeles detaljerede. Dertil kommer oprindelige og ældre dørgreb, låsetøj og beslagværk, hvoraf flere er håndsmedede.  

I den østvendte længe knytter den kulturhistoriske værdi sig til det ældre staldinteriør, herunder klinke- og stenbelægningen samt de ældre båse.
Arkitektonisk værdi:
Jacobsgårds arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til den formfuldendte helhed af tre stråtækte og hvidkalkede længer samlet omkring den brolagte gårdsplads. De kraftige, vandret afskårne, ubrudte stråtage giver gårdens lave og brede længer soliditet og tyngde, mens de rødt opstrøgne vinduer og døre giver længerne karakter og elegance. Udtrykket er overordnet enkelt og særdeles helstøbt, domineret af få materialer, elementer og farver.  

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til sydlængens ældre og oprindelige interiør, der overalt er domineret af rigt udskåret træværk. I særdeleshed er de lyse, sydvendte stuer, de pilasterindfattede alkover og bræddeskillevæggen med til at give længen en historisk domineret atmosfære.
Bærende fredningsværdier:
I Jacobsgårds ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de tre stråtænkte længer samlet omkring den brolagte gårdsplads. Til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder porte, døre, lemme og vinduer med alle detaljer. Hertil kommer de ubrudte tagflader samt den traditionelle materialeholdning.   

I Jacobsgårds indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sydvendte længes planløsning med køkken og røgerum mod gårdspladsen og stuer mod haven i syd. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder alkover, skabe, bræddevæg, døre, gerichter og beslagværk samt synlige loftsbjælker med alle detaljer. I den østvendte længe knytter de bærende fredningsværdier sig til klinke og stenbelægningen. Hertil kommer længernes traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-03-1986
Journal nr.:
626-8-10/865

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1986
Journal nr.:
621-8-119/85


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Røllum Bygade 041, Jacobsgård, matr.nr. 12, Røllum, Ensted. Bygningshistorisk undersøgelse. 51 sider. Chr. Th. Schmidt. 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Røllum Bygade 41
Fredet bygning Røllum Bygade 41

Fredede omgivelser: 3

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap