Sag: Persillegade 5

Persillegade 5, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Persillegade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Persillegade 5
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (1866). Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Bygningen på Persillegade 5 er et endehus i en række med tre lignende små boliger, som ligger i en lille gade i den ældre del af Aabenraa.     

Bygningen er et grundmuret langhus opført i én etage med en høj gavlkvist over de to midterste fag. Murene er kalket i en mørk orangerød farve med enkelte murankre. Både sokkel og gesims er hvidmalede, og gesimsen på facaden er udført med savsnit. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt heltag med flere nyere støbejernsvinduer i tagfladen, og i rygningen ses to hvidmalede skorstenspiber med sokkel og krave. Under gavlkvisten findes en nyere, traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med overvindue, mens der i havesiden sidder en fyldingsdør med ruder i den øverste del. Bygningens vinduer er ligeledes nyere alle med murede sålbænke. Vinduerne er torammede på nær enkelte etrammede vinduer i gavlen og gavlkvistens flunker samt et rundt støbejernsvindue i frontispicen. Både døre og vinduer er grønmalede.

Indvendigt er en ældre grundplan bevaret med en gennemgående diele i midten og herfra en lejlighed til hver side. Lejlighederne har primært nyere overflader, herunder trægulve, trapper, fyldingsdøre, bræddelofter eller pudsede lofter samt badeværelser og køkkener. Af bevarede bygningsdetaljer findes enkelte loftbjælker i tagetagen.
Bygningshistorie:
Bygningens ejer var i 1744 Bager Marcus Callesen, dog var bygningen på daværende tidspunkt sandsynligvis en anden. Den nuværende bygning er en renoveret udgave eller helt nyopført bygning fra 1866 for saver Andreas Thomsen.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Det gamle Åbenrå, Viggo Petersen, Nationalmuseet 1982.

Museum Sønderjylland.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Persillegade 5 knytter sig til bygningens placering i rækken af tre små sammenhængende huse, der ligger som perler på en snor og tilsammen skaber et idyllisk og malerisk billede. Hertil kommer den lille smøge mellem vestgavlen og nabohuset, der forbinder gaden med gårdhaven. 

Tillige relaterer værdierne sig til den smalle brostensbelagte Persillegade, pigstenskanterne langs gårdsiden og de grønne gårdhaver, tilsammen bidrager til en autentisk stemning i den ældre, historiske bydel.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens enkle form med den store karakteristiske gavlkvist og det stejle, høje tag samt de traditionelle bygningsdetaljer som savsnitsgesimsen og det runde vindue, der afspejler den traditionelle byggestil fra midten af 1800-tallet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med den gennemgående diele, der er et egnskarakteristisk træk for Sønderjylland. Hertil kommer den enkle materialeholdning med trægulve og bræddelofter mellem det synlige bjælkelag, der afspejler bygningens opførelse som bolig til byens mindrebemidlede klasser.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Persillegade 5 knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, som domineres af den høje gavlkvist, der sammen med de to skorstenspiber og vindues-sætningen skaber en overordnet symmetri i facaden. De stejle tagflader giver bygningen et markant udtryk sammen med den høje, spidse gavlkvist, der trækker facaden i en vertikal retning. Værdien relaterer sig endvidere til detaljer som savsnitsgesimsen, der fremstår som en let, broderet kant, det runde støbejernsvindue med detaljerede sprosser samt hoveddøren med dekoreret anslagsliste og overvindue. Disse detaljer ophøjer facaden i forhold til den mere nedtonede gårdside.

Tillige knytter arkitektonisk værdi til optegningen af soklen, idet den optager og aftegner terrænets fald. 
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med den markante gavlkvist, det røde delvist ubrudte heltag med de to skorstenspiber samt bygningsdetaljerne, herunder gesims, murankre, det runde støbejernsvindue samt hoveddørens detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med den gennemgående diele. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-118/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-118/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Persillegade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap