Sag: Slotsgade 17 (fredning ophævet)

Slotsgade 17, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 17 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Slotsgade 17
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Gavlhuset (de otte forreste fag før 1704, de to bageste fag tilføjet ca. 1740, de tre fag nærmest gaden fornyet i grundmur mellem 1821 og 1825, resten delvis grundmuret i sidste del af 1800-tallet). F. 1921.* Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-05-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/545-0004

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Slotsgade 17, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Slotsgade 17 er på gårdsiden væsentligt ombygget gennem tiden, i det indre er planløsningen væsentligt ændret og bygningen fremstår med overflader, der er fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til gavlhusets facade, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0003

Type:
Scanjour nr
Dato:
24-11-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0003


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Slotsgade 17A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap