Sag: Lille Pottergade 1

Lille Pottergade 1, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Pottergade 1
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lille Pottergade 1
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (1743, forhøjet mellem 1835 og 1845, kvist mod gården 1949). F. 1981. Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-08-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-8-43/81

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-08-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på ejendommen Lille Pottergade 1, Aabenraa Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Lille Pottergade 1 er på gårdsiden væsentligt ombygget, i det indre er planløsningen delvist ændret, og mange overflader fremstår fremmede for bygningen. Kulturstyrelsen finder, at bygningens fredningsværdier i dag knytter sig til facaden og dennes ældre bygningselementer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0016

Type:
Scanjour nr
Dato:
30-10-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0016


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Lille Pottergade 001, matr.nr. 377, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 11 sider incl. tegninger og fotografier. Georg Stabenow. 1979. Lille Pottergade 001, matr.nr. 377, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. K.A. Flade/Bygningsinspektøren i Aabenraa. Juli 1980.Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Lille Pottergade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap