Sag: Søndersted Stubmølle

Kalundborgvej 58 B, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndersted Stubmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kalundborgvej 58 B
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1700, flyttet 1875 og 1938).
Fredet 1964.
Beskrivelse:
Søndersted Stubmølle er opstillet i Strandparken i Holbæk, hvor fra der er udsigt over Isefjord.  

Møllen står på en korsformet sokkel af kampesten. Møllehuset er firkantet og beklædt med spån og lodretstillede brædder. Hatten er bådformet og udført i træ på klink. Møllen har jordomgang. Vingerne er sejlførende, og der er svanskrøjer. Alt træværk er sorttjæret. Adgangen til møllehuset finder sted ad en trappestige ved krøjeværket. Af bevaret mølleinventar kan nævnes vingeaksel, hathjul, kværn, hejseværk og sækudtag.
Bygningshistorie:
Søndersted Stubmølle er bygget omkring år 1700. Møllen stod oprindeligt i Butterup nær Tuse vest for Holbæk, men blev i 1875 flyttet 8 km sydpå til Søndersted. Mølleriet blev indstillet i 1928. I 1938 blev møllen flyttet til sin nuværende placering i Strandparken. Møllen er ikke funktionsdygtig.

Som type var stubmøllen den almindeligste form for vindmølle til maling af korn indtil den såkaldte hollandske mølle fortrængte denne. Navnet har møllen efter ”stubben”, et svært opretstående tømmerstykke, hvorom hele møllehuset kunne drejes efter vindretningen.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Stubmøllens miljømæssige værdi knytter sig til den højt beliggende og frie placering i parken, hvor møllen fremstår som et dekorativt, musealt monument.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til Søndersted Stubmølle som en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin arkitektur og sit maskinelle interiør, fortæller historien om det lokalt forankrede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Hertil kommer, at stubmøllen er et værdifuldt eksempel på denne tidlige og relativt sjældne mølletype, og at møllen står som et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ligger i stubmøllens traditionelle fremtræden med kampestenssat sokkel samt træbeklædt møllehus og hat. Det funktionelle udtryk og den virkningsfulde, sorte farvesætning resulterer i et enkelt og meget skulpturelt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I møllens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle form, opbygning og materialeholdning samt til alle ældre og traditionelle detaljer, herunder den kampestenssatte sokkel, stubben, spånbeklædningen, dør, vinduer, svans og vinger.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder møllens inventar til kornforarbejdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Møllen indgår idag i parkmiljøet nærmest som en museumsgenstand, men er et velbevaret og kulturhistorisk værdifuldt eksempel på denne tidlige og relativt sjældne mølletype. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kalundborgvej 58A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap