Sag: Diget 24

Diget 024, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Diget 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Diget 024
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Den grundmurede villa (1922 af Ivar Bentsen). F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-12-1991
Begrundelse:
"Den 1.1/2 etages grundmurede villa, opført 1922 efter tegning af Ivar Bentsen, blev enstemmigt indstillet til fredning, som den formentlig bedst bevarede af Ivar Bentsens mindre villaer på grund af husets enkle proportioner, og som et typisk eksempel på begrebet Bedre Byggeskik. Godt eksempel på ""Bedre Byggeskik"". "
Journal nr.:
411/315-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Diget 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap