Sag: Roskildevej 17 C

Roskildevej 17 C, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Roskildevej 17 C
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Roskildevej 17 C
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Det trefløjede nyklassicistiske bygningsanlæg (1914 af Ivar Bentsen, opført som alderdomshjem). Fredet 1991.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-11-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
411/315-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Roskildevej 17C

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap