Sag: Elephanten (fredning ophævet)

Smedelundsgade 32 A, Holbæk
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Elephanten (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Smedelundsgade 32 A
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Forhuset (ca. 1800). F. 1918. Oph. 2012.
Beskrivelse:
"Det enkle, symmetrisk opbyggede forhus i to stokværk, hvis tre midterste fag mod gaden krones af en høj frontispice, stammer fra omkring 1800 og går under navnet ""Elefanten"". Huset, der oprindelig har været et typisk eksempel på bedre klassicistisk købstadsbyggeri, præges idag af en del senere ombygninger. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle). "
Bygningshistorie:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1918
Begrundelse:
En kulturhistorisk og miljømæssig bygningsfredning fra 1918 (der ikke længere synes at have mening!) (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-10-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset til Smedelundsgade 32 A, kaldet Elephanten, Holbæk Kommune, længere har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen fremstår så ombygget, at fredningsværdierne ikke meningsfuldt lader sig genoprette. Indvendigt er alle overflader og døre nyere og misligholdte.
Journal nr.:
2008-7.82.04/316-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-02-2013
Journal nr.:
2008-7.82.04/316-0001


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 6 Smedelundsgade 32A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap