Sag: Bakkekammen 23

Bakkekammen 23, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bakkekammen 23
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bakkekammen 23
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Det U-formede bygningsanlæg bestående af en villa med garagefløj, en udhusfløj inkl. drivhus og et fritstående vinkelformet udhus samt de to mure mellem sidstnævnte bygning og garagefløjen (1912, det fritliggende udhus 1920, af Ivar Bentsen). F. 1991. Udv. 1993.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Drivhus ; Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
11-03-1993
Begrundelse:
Anlægget bestående af villa og 2 tværfløje (indeholdende garage og udhus) samt yderligere et udhus forbundet med mur, opført 1912 efter tegning af Ivar Bentsen, blev indstillet til fredning både af arkitektoniske grunde og på grund af den særlige kulturhistorie omkring bygherrens virke for hele området. Husets interiører fremtræder stort set intakte fra opførelsen.
Journal nr.:
912/315-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-12-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
411/315-0007

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
426/315-0002


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Bakkekammen 23
Fredet bygning Bakkekammen 23
Fredet bygning Bakkekammen 23

Fredede omgivelser: 2

Signatur Drivhus
Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap