Sag: Den tidl. Kro ved kirken

Tuse Byvej 100 (tidl. Kalundborgvej 256), Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Kro ved kirken
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tuse Byvej 100 (tidl. Kalundborgvej 256)
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Den sekstenfags bindingsværkslænge (1755, afkortet i 1962). F. 1950.
Beskrivelse:
I ældre tid, hvor hestekøretøjer var eneste transportmiddel, lå der gæstgivergårde langs landevejene mellem alle større danske byer i en afstand svarende til en dagsrejse. Mellem Roskilde og Kalundborg forefandtes således i landsbyen Tuse en stor gæstgivergård opført i året 1755. Heraf er idag kun bevaret krolængen, der udgjorde et selvstændigt hus fem fag bredt og seksten fag langt i et stokværk og med en lille udbygning over fire fag mod gårdspladsen. Oprindelig lå kroen, ligesom den overfor liggende landsbykirke, parallelt med landevejen, men i forbindelse med en vejregulering i 1962 afkortedes længen, der nu kom til at ligge på skrå, mod vest med tre fag til de nuværende tretten fag. Den stråtækte bygning er opført i kraftigt egebindingsværk med fodrem lagt på en syld samt gennemstukne bjælker. Den fremstår hvidkalket over tavl og tømmer på en sortmalet sokkel. Kroen nedlagdes 1918 og bygningen har siden fungeret som almindelig beboelse. De store træer midt for sydfacaden er af stor betydning for helheden, især efter den skæmmende vejomlægning. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Den gamle kro har stor kulturhistorisk fredningsværdi og er sammen med den nærliggende kirke og beplantningen vigtige elementer i landsbymiljøet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-03-1950
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Tuse Byvej 100

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap