Sag: Kapellanboligen

Kirkestræde 2 B, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kapellanboligen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkestræde 2 B
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Det 10 fag lange, enetages bindingsværkshus umiddelbart op til Sankt Nikolaj kirkegård (ca. 1600).
Fredet 1980.
Beskrivelse:
Kapellanboligen ligger i Holbæk centrum, umiddelbart øst for Skt. Nikolaj Kirke. 

Kapellanboligen er en 10 fag lang bindingsværkslænge med delvist gennemstukne bjælkeender, hvidmalet sugfjæl af træ og heltag af røde vingetegl. Bindingsværket er af egetømmer. Tømmer og tavl er rødkalket. Vinduerne er torammede og opsprossede. Hoveddøren er en traditionel fyldingsdør med opsprosset overvindue. På gårdsiden findes to blåmalede fyldingsdøre med glas i de øverste fyldinger samt en kældernedgang. Tagfladerne er ubrudte og i rygningen sidder tre skorstenspiber med sokkel og krave. 

I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere planløsning med et dobbelthøjt trapperum ved entréen, et gennemlyst rum mod syd samt i midten og mod nord en centralt placeret gang med rum på begge sider. Interiøret er kendetegnet ved mestendels traditionelle overflader.   

Bygningshistorie:
Bygningen omtales første gang i 1636 som kornlade til den tolængede kapellangård. På dette tidspunkt var bygningen allerede brøstfældig, og den dateres derfor antageligt til omkring 1600. Bygningen blev restaureret i 1980 – 1982. 
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Kapellanboligens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen nær Skt. Nikolaj Kirke og Holbæk Sortebrødrekloster, hvor bygningen er med til at opretholde det kulturhistorisk værdifulde miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Kapellanboligens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den ældre bindingsværkslænge med kældernedgang mod gården, gennemstukne bjælkeender og ubrudt heltag. Bygningen har, uden at ændre sin traditionelle grundform, gennemgået flere ombygninger, hvilket blandt andet ses i den uregelmæssige vinduessætning og det irregulære bindingsværk.   
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den ydmyge fremtræden med overkalkede mure og ubrudt tegltag. Farvesætningen er enkel og udtrykket er gennemgående prunkløst, uden nævneværdig dekoration eller udsmykning. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det ældre, traditionelle bindingsværkshus med ubrudte tagflader. Hertil kommer de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder traditionelle vinduer, gennemstukne bjælkeender, sugfjæl af træ og skorstenspiber samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede, traditionelle planløsning og den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-1980
Begrundelse:
En kulturhistorisk værdifuld bygning med vigtig placering i det gamle miljø omkring kirke og kloster. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-42/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kirkestræde 002, Kapellangården, matr.nr. 131c, Holbæk bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider. Per Axelsen. Juli 1980.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkestræde 2B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap