Sag: Gyttegård

Billundvej 47, Billund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Land- / skovbrug
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gyttegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Billundvej 47
Kommune:
Billund
Omfang:
Villaen (1916 af Martin Borch). F. 1996.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-12-1996
Begrundelse:
"Villaen (1916 af Martin Borch) har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningen er et flot og interessant eksempel på en hovedbygning ved en "Københavnerplantage". Den repræsenterer en kultur og arkitektur, som var ny og helt fremmed på egnen i første halvdel af dette århundrede. (HSK, Skov- og Naturstyrelsen, 1996)"
Journal nr.:
1996-911/565-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Billundvej 47

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap