Sag: Petersborggård

Koldingvej 33, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Petersborggård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Koldingvej 33
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen med to sammenhængende korte sidebygninger (1852 af Peder Holden Hansen). F. 1978.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1978
Journal nr.:
66-9-102/77


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Koldingvej 33
Fredet bygning Koldingvej 33
Fredet bygning Koldingvej 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap