Sag: Vejen Præstegård (fredning ophævet)

Præstevænget 32, Vejen
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vejen Præstegård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Præstevænget 32
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen (1851 af Peder Holden Hansen) og det lille hvidkalkede hus ved hovedbygningens vestgavl. F. 1950. Ophævet 2015.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-10-1950
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-03-2015
Journal nr.:
2014-7.82.04/575-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
03-02-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at hovedbygningen til Vejen Præstegård (1851 af Peder Holden Hansen), Præstevænget 32 A, Vejen Kommune, længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Det lille hvidkalkede hus ved hovedbygningens vestgavl, som ligeledes var fredet, er revet ned ca. 1965. Hovedbygningen, som ved fredningen i 1950 var en bygning af høj arkitektonisk kvalitet, er over en årrække blevet skæmmet af udvendige om- og tilbygninger, bl.a. nye vinduer og døre samt en havestue i østgavlen. I det indre fremstår stueetagen med nyere overflader, ændret grundplan og en ny hovedtrappe. 1. sal, der syntes at have været mere velbevaret, er ulykkeligvis blevet ødelagt ved branden den 12. juni 2014.
Journal nr.:
2014-7.82.04/575-0001


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Præstevænget 32A

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap