Sag: Askov Nedergård (fredning ophævet)

Vejenvej 10, Vejen
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Askov Nedergård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vejenvej 10
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen og den trelængede avlsgård (ca. 1854, ombygget 1915 af Ivar Bentsen). F. 1978. Ophævet 2019
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-08-1978
Journal nr.:
66-9-104/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-12-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at stuehuset og den fornyede avlsgård på Vejenvej 10, Askov Nedergård, Vejen Kommune, har opretholdt de væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. På fredningstidspunktet i 1978 var Askov Nedergård et helstøbt og velbevaret gårdsanlæg. Efter en brand i 1991 er avlslængerne genopført, så de i dag er helt uden fredningsværdi, og stuehuset står som et rudiment. Slots- og Kulturstyrelsen er opmærksom på, at stuehuset er en markant bygning, som fortsat har en række kvaliteter, navnlig i det indre. Det gælder således den bevarede grundplan og de ældre elementer i bygningens østende: fyldingsdøre med udskårne gerichter, vægpaneler, gulve og synlige loftsbjælker foruden hovedtrækkene i tagetagens indretning. Styrelsen hæfter sig dog samtidig ved de betydelige ændringer, der er foretaget både udvendigt og indvendigt. Det drejer sig bl.a. om udskiftningen af vinduer og yderdøre, nedtagning af alle fire skorstenspiber, isætning af Velux-vinduer i taget samt den indvendige ombygning af bygningens vestende med murgennembrydninger, nye bygningsdele og overflader. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at fredningsværdierne i Askov Nedergård som samlet gårdsanlæg meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
19/03627


Omfattede bygninger: 3


Bygning uden fredning/bevaring Vejenvej 10
Bygning uden fredning/bevaring Vejenvej 10
Bygning uden fredning/bevaring Vejenvej 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap