Sag: Vejen Station

Banegårdspladsen 1, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vejen Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Banegårdspladsen 1
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen med perrontage, pakhus- og toiletbygning, muren og træportene mellem disse (1917 af Heinrich Wenck) og kommandoposten ca. 300 m. vest for hovedbygningen (1919 af Heinrich Wenck). F. 1992.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
411/575-0003


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Banegårdspladsen 1A
Fredet bygning Banegårdspladsen 1
Fredet bygning Banegårdspladsen 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap