Sag: Malt gamle Præstegård

Maltvej 94, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Malt gamle Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Maltvej 94
Kommune:
Vejen
Omfang:
Stuehuset og den skråtliggende østre avlslænge (1869-70 af Peder Holden Hansen) samt kastanie- og lindealleen, der fører til gårdspladsen. F. 1990.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Allé

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-08-1991
Journal nr.:
426/575-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1990
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede ejendommens stuehus og den skråtliggende østre avlslænge og allèen til fredning på grund af deres arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningerne er opført i 1869-70 af bygmester Peder Holden Hansen.
Journal nr.:
411/575-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Malt Gamle Præstegård, Maltvej 94 Matr.nr. 2a, Maltbæk by, Malt Historie og restaurering Arkitekt, Steffen M. Søndergaard 36 sider 1995Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Maltvej 94
Fredet bygning Maltvej 94

Fredede omgivelser: 1

Signatur Allé


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap