Sag: Den tidl. sparekasse

Algade 11, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. sparekasse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 11
Kommune:
Stevns
Omfang:
Forhuset, herunder portrummets belægning, sidehuset, muren med portåbning mellem de to gårdrum samt den dekorerede portal og krukken i gården (1925 af G.B. Hagen med udsmykninger af billedhuggeren Mathilius Schack Elo). F. 2003.
Beskrivelse:
"Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 17. april 2002. Beskrivelse: Ejendommen er beliggende midt på Store Heddinges hovedstrøg, Algade, og markerer ved sin fremtræden i gadebilledet sparekassens betydning for den lille provinsbys økonomiske liv. Ejendommen består af forhus med forskudte etager samt gennemkørselsport til to bagvedliggende gårde. Forhuset er opført i tre etager med udnyttet tagetage. Det er mod gaden opført i munkesten, medens bagsiderne mod gården er i pudset mur. Facaden fremtræder todelt. Den ene side har et stort opsprosset vindue med hvidmalede søjler ind til sparekassens ekspeditionslokale, og afsluttes med kamtakket gavl med hvide gesimser og dekorationer. Facadens anden side er forsynet med en række tætsiddende vinduer adskilt af 4 hvidmalede børnefigurer. Hovedindgangen til sparekassen findes i portrummet ad en svunget trappe med muret rækværk. Portrummet er dekoreret med kridtstensbånd og belagt med klinker i sildebensmønster. Forhus og sidefløj forbindes i første gårdrum af et rundt trappetårn kronet med tårnhætte og vejrhane. Sidefløjens monumentale indgangsparti med ligeløbstrappe og søjlebåret, overdækket trappeafsats indeholder samtidig nedgang til kælder. Forreste gårdrum har knyttet sig til ejendommens officielle funktion. Således har sidefløjens indgangsparti været indgangen til sparekassedirektørens kontor. Bageste gårdrum har haft en mere praktisk funktion og er ikke forsynet med dekorative elementer. Som det var sædvane i provinsen afsluttes gårdrummene med et haveanlæg. Sparekassens arkitektoniske udtryk hører i arkitekturhistorien til en sammensat og tilbageskuende historicisme, som normalt ikke værdsættes højt. Ser man imidlertid på arkitekturen i bygningen som var det en annonce i bybilledet, ser man alle de bygningstræk, der i den folkelige bevidshed melder om soliditet, tradition og evne til at skabe overskud. Munkestenene i facaden, gitrene og søjlerne foran vinduerne, den nederlandske trappegavl og den italienske gård - alle disse enkelttræk er sammensat, så de danner det traditionelle ""billede"" af en bank eller sparekasse. Det fungerer som bevidsthedsmanipulation af højeste klasse, hvor arkitekturen og funktionen er smeltet sammen. Hvor tidens arkitektoniske strømninger hældede mod klassicismen med dens lyse, lette og tilgængelige udtryk, får denne arkitektoniske strømning først sent adgang til pengenes bygninger. For en beskrivelse af interiørerne henvises til bilaget fra Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur. Vedligeholdelsestilstanden er generelt god. Bygningshistorie: Ejendommen er opført i 1925 for Sparekassen for Store Heddinge og omegn. Sparekassen er oprettet i 1839, fik 1898 opført bygning af arkitekt Aage Lauritzen og flyttede i 1926 til Algade 11. Den hurtige flytning fra en sparekassebygning til en anden samt det sene opførelsestidspunkt for Algade 11 kan pege på, at bygningens udstråling af ""gammel bankbygning"" er blevet opfattet som en væsentlig konkurrenceparameter, idet der i Store Heddinge var en konkurrerende sparekasse samt en bank og bankfilialer. Arkitekten Gustav Bartholin Hagen har i Algade 11 benyttet et tilbageskuende formsprog med mindelser fra den italienske palads- og bankbygningstradition. I arkitekturhistorien er Hagen bedre kendt for sit samarbejde med Edvard Thomsen om Øregaard Gymnasium (1922-24), der er formet i klassisistisk stil. Sparekassefunktionen er i dag nedlagt, sparekasselokalerne står p.t. tomme og resten af ejendommen er opdelt i 5 lejemål. Etageplanerne har dog kun undergået små forandringer i forbindelse med denne opdeling. Planbestemmelser: Ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan nr. 23 fra 1996, hvori den er udpeget som bevaringsværdig. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Stevns. Ejendommen har fået høj bevaringsværdi "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge ; Andet ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
07-07-2003
Begrundelse:
"Jvf. brev af den 27. september 2002. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at Algade 11 har de kulturhistoriske, herunder ikke mindst de arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Forhusets arkitektoniske udformning og udsmykning er som eksempel på provinsens bank- og sparekassebygninger i særklasse. Interiørerne er sjældent velbevarede. Banklokalets udsmykning med søjler, engelsk kamin (selvom der er, og altid har været centralvarme i panelerne), malede panelstykker og inskriptioner er alt sammen uændret og følger samme intension, som ligger i bygningens ydre udtryk. Hertil kommer den patriarkalske opdeling af lokalet, hvor publikumsafdelingen ligger 2 skridt under gulvhøjden i resten af rummet. Kulturarvsstyrelsen lægger vægt på, at banklokalets indretning og udsmykning bevares. Bankdirektørens bolig på 1. sal fortæller om det traditionelle bosætningsmønster for provinsbyens ""matadorer"", hvor erhverv og bolig smelter sammen til en helhed; En fortæling af kulturhistorisk betydning, Kulturarvsstyrelsen lægger vægt på, at specielt boligens spisestueindretning bibeholdes. "
Journal nr.:
2003-112/389-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Algade 11

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur med portal, låge
Signatur Andet
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap