Sag: Andreassens Hospital

Borgergade 011-013, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fattiggård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Andreassens Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgergade 011-013
Kommune:
Stevns
Omfang:
Hospitalsbygningen (1742). F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fattiggård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at Andreassens Hospital fra 1742 besidder de kulturhistoriske kvaliteter, der kan begrunde en fredning, idet fattighospitalet ved sin udformning belyser sider af den fattige landalmues boligforhold såvel som den besiddende stands opfattelse af sine religiøse og sociale forpligtelser.
Journal nr.:
411/389-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Borgergade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap