Sag: Druebjerggård

Tåstrupvej 031, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Druebjerggård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tåstrupvej 031
Kommune:
Stevns
Omfang:
Møddinghuset (ca. 1900). F. 1995.
Beskrivelse:
"Huset er grundmuret 24 m langt og godt 8 m bredt, kampestensfundament, murede hvidkalkede vægge og bølgeeternittag. Det har tidligere haft tagpaptag. Der har oprindeligt været en port i hver ende, men det er kun den ene port, der er bevaret. Møddinghuset indgår som en del af Druebjerggård, som ligger ved siden af det i 1983 fredede husmandssted ""Trines Hus"" (omkring 1770). ""Trines Hus"" anvendes i dag som museum. Det ejes af Jens Herluf Jensen. Omkring århundredeskiftet har der eksisteret over 17.000 møddinghuse i Danmark. De fleste var træbygninger, som i dag er gået til. Diverse forspørgsler har godtgjort, at der kun er bevaret meget få møddinghuse. D.d. er det eneste kendte bevarede eksempel i et hjørne på en gård i Sigerslev i St. Heddinge Kommune. Her havde der også eksisteret et selvstændigt, muret møddinghus, med det er nu nedrevet. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-06-1995
Begrundelse:
Druebjerggårds møddinghus fra omkring århundredeskiftet har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Med landbrugets øgede bevidsthed om gødningens værdi og omlægning til husdyrproduktion i den sidste halvdel af 1800-tallet fulgte også overvejelser om hvorledes gødningen bedst opbevares, så udvaskning blev undgået. Det blev derfor almindeligt at overdække møddingerne, med opførelse af såkaldte møddinghuse. Så vidt vides fandtes der i 1907 omkring 17.000 møddinghuse. I dag er der kun bevares ganske få. Druebjerggårds møddinghus er derfor formentlig sjældent. Bygningen er velbevaret og fortæller om landbrugets skiftende forhold. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/389-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Tåstrupvej 31

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap