Sag: Graven 2 (fredning ophævet)

Graven 2, Horsens
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Graven 2 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Graven 2
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1869). F. 1984. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-10-37/83

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
27-08-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Graven 2, 8700 Horsens Kommune har bevaret de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Graven 2 fremstår i det ydre som et traditionelt byhus med butik og tilhørende beboelse fra slutningen af 1800- tallet. Dog er de nyere butiksruder udført med en nyere detaljering og indgangsdøren er udskiftet med en dør i moderne udførelse. Der er ligeledes mod gården opsat en stålbrandtrappe og ventilationsanlæg, der skæmmer bygningen. Fredningsværdierne er dog navnlig gået tabt i det indre, hvor særligt stueetagens oprindeligt to butikslokaler og førstesalens gadevendte rum er åbnet til to store rum. Hertil kommer, at den oprindelige trappe mod gården er blevet sløjfet i stueetagen. De nyere overflader, det afdækkede murværk og de nye bygningsdele, herunder glatte døre, harmonerer ikke med bygningens alder eller overordnede ydre arkitektoniske udtryk. Således er bygningens oprindelse som et byhus med butik og bolig i høj grad blevet sløret i det indre. Disse ændringer gør, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke finder det rimeligt at opretholde fredningen.
Journal nr.:
16/01054

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-05-2020
Journal nr.:
16/01054


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Graven 002, matr.nr. 437, Horsens bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 10 sider inkl. tegninger og fotografier. Peter Lyhne/Jørn Ginnerups tegnestue. November 1989.Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Graven 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap