Sag: Smedegade 49 B

Smedegade 49 B, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Smedegade 49 B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegade 49 B
Kommune:
Horsens
Omfang:
Bindingsværkspakhuset i to etager (1817). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-06-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at pakhuset i bindingsværk fra 1817 besidder de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der kan begrunde en fredning. Selvom taget i 1950 blev omlagt med maskinsten, er bygningen et sent men velbevaret eksempel på et pakhus opført i den traditionelle bindingsværkskonstruktion.
Journal nr.:
411/615-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-08-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/615-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedegade 49B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap