Sag: Badstuestræde 12 (fredning ophævet)

Badstuestræde 12, Horsens
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Badstuestræde 12 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Badstuestræde 12
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1919.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-12-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/615-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-09-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at gavlhuset Badstuestræde 12, Horsens Kommune, har de væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre indgår Badstuestræde 12 ved sin overordnede fremtræden som en integreret del af husrækken og gadeforløbet i Badstuestræde. Men nyere ændringer/ombygninger har dog svækket gavlhusets autentiske udtryk og især de to gårdsider er forandret i en sådan grad, at værdierne må betragtes som tabte. Ved ombygningen blev skorstenspiben udformet uden den længde og højde, der karakteriserer en dobbelt ildstedsskorsten, og østgavlens etrammede vindue, revleluge samt vinduesglug forsvandt. Samtlige vinduer og døre blev udskiftet, og dørene blev ikke udformet på traditionel vis. Hoveddørene blev udført i hårdttræ og udformet som enfløjede døre med faste smalle sidepartier. På nordsiden blev alle tre døre udformet som enfløjede, sprosseopdelte glasdøre. Nordsidens kvist er meget utraditionel ikke mindst i form af altandøren og vinduesplaceringen, ligesom den søndre tagflade brydes af usædvanligt mange Velux-vinduer. Den nordre gårdside er fuldstændig forandret med en glasinddækket udestue og en gangbro, hvortil en stejl ståltrappefører op, og gårdsiden har fuldstændig mistet et traditionelt og for gavlhuset passende arkitektonisk udtryk. Disse mange nye tilføjelser forstyrrer opfattelsen af det lille beskedne hus og svækker således gavlhusets kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Fredningsværdierne er tillige gået tabt i det indre, idet den for gavlhuset, traditionelle planløsning er fuldstændig opløst, og fortællingen om gavlhusets oprindelige plandisponering med to beskedne boliger er forsvundet. Der er kun bevaret få skillevægge og stueetagen kendetegnes ved en åben planløsning med direkte forbindelse mellem køkken og stuer. Overalt er der nyere materialer og løsninger, der ikke hører til husets alder og historie, herunder den moderne spindeltrappe i træ og glas, samt de mange indbyggede spots og det nedsænkede loft med indbygget opbevaring. De få, ældre bygningsdele, som er bevaret i det indre og det ydre kan ikke begrunde en fortsat fredning.
Journal nr.:
16/01291

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-04-2020
Journal nr.:
16/01291

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-04-2020
Journal nr.:
16/01291


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Badstuestræde 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap